ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Κώστας Χαμπής – Αντιπροσωπείαι – Εισαγωγαί Ειδών Αυτοκινήτου Α.Ε.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (οδός Ακαδήμου 37), διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») με τίτλο «MOTUL WIN».  Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα http://www.motulwin.gr/, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισμού.

Τα δώρα είναι:

  • 50 Μπλουζάκια Motul MotoGP
  • 25 Μπουφάν Motul (τα μεγέθη θα δίνονται με βάση τη διαθεσιμότητά τους)
  • 100 σπρέι MOTUL CHAIN LUBE ROAD C2 400ml
  • μία μοτοσικλέτα KTM 790 ADVENTURE «μεγάλο δώρο»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε συμμετέχων δικαιούται μέχρι πέντε (5) συμμετοχές (κουπόνια συμμετοχής).  Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των εταιρειών «Κώστας Χαμπής – Αντιπροσωπείαι – Εισαγωγαί Ειδών Αυτοκινήτου Α.Ε.» και «Κ. ΧΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινά στις 15-3-2019 και λήγει στις 30-9-2019. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30-9-2019 με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβασης και εκδίδει σχετικό ψηφιακό πιστοποιητικό εγκυρότητας της κλήρωσης. Τη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος και η κλήρωση θα γίνει με παρουσία του δικηγόρου Αλέξη Φίλιου (ΔΣΑ9625), ο οποίος θα προσυπογράψει το σχετικό πρακτικό.

Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και πέντε (5) αναπληρωματικοί. Οι πέντε (5) αναπληρωματικοί θα κληρωθούν και θα έχουν δικαίωμα στο μεγάλο δώρο (μοτοσικλέτα KTM 790 ADVENTURE) κατά τη σειρά ανάδειξής τους, εφόσον ο νικητής αρνηθεί το δώρο ή δεν βρεθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Οι πέντε (5) αναπληρωματικοί που θα κληρωθούν θα έχουν δικαίωμα στο δώρο, ο 1ος εφόσον ο 1ος νικητής αρνηθεί το δώρο ή δε βρεθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών, ο 2ος εφόσον ο 1ος αναπληρωματικός αρνηθεί το δώρο ή δε βρεθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών κοκ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής:

Από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού (15-3-2019), η διοργανώτρια εταιρεία με κάθε συσκευασία 1, 2 & 4 λίτρων από τα προϊόντα της MOTUL που συμμετέχουν στο διαγωνισμό [λιπαντικά κινητήρων (για μοτοσικλέτες) σειρές : 300V 4T, 7100, 5100 και SCOOTER 4Τ] («τα προϊόντα»), που θα παραδίδει στα συνεργαζόμενα και συμμετέχοντα στον παρόντα διαγωνισμό συνεργεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης, θα τους αποστέλλει και ένα κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τα συνεργαζόμενα συνεργεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης θα παραδίνουν στον πελάτη τους (καταναλωτή) με την πώληση κάθε συσκευασίας 1, 2 & 4 λίτρων λιπαντικών κινητήρων μοτοσυκλετών MOTUL από τα παραπάνω προϊόντα ένα κουπόνι συμμετοχής. Στο κουπόνι αυτό το συνεργείο/κατάστημα μπορεί, αν θέλει, να αναγράψει το ΑΦΜ του, προκειμένου να συμμετέχει και αυτό στην κλήρωση για τα δώρα που αφορούν το κατάστημα πώλησης του προϊόντος και δεν αφορούν τον παρόντα διαγωνισμό.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει. Ο τελικός καταναλωτής για να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό θα εισέρχεται στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το διαγωνισμό www.motulwin.gr, όπου θα συμπληρώνει τη σχετική φόρμα συμμετοχής, αναγράφοντας υποχρεωτικά και κατά τρόπο πλήρη και αληθή τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, e-mail, αριθμό του κινητού ή του σταθερού του τηλεφώνου, το lot number του προϊόντος που αγόρασε από τα συνεργαζόμενα συνεργεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης και τον 6ψήφιο κωδικό που θα αποκαλύπτεται ξύνοντας την σχετική περιοχή στο κουπόνι συμμετοχής, καθώς και προαιρετικά το ΑΦΜ του καταστήματος από όπου αγόρασε το προϊόν. Ταυτόχρονα θα δίδει την συγκατάθεση του για την χρήση των προσωπικών δεδομένων του ή θα αρνείται
να δώσει την συγκατάθεση του, η οποία όμως άρνηση δεν θα αποκλείει την συμμετοχή του στην κλήρωση.

Που θα βρείτε τον αριθμό παραγωγής (LOT Number)
Κλήρωσ δώρων Motul Win - Βρείτε τον αριθμό παραγωγής LOT Number

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Αμέσως μετά την συμπλήρωση όλων των παραπάνω, απαραίτητων για την έγκυρη συμμετοχή του, στοιχείων:

  • θα βλέπει αμέσως (instawin) αν έχει κερδίσει κάποιο από τα μικρότερα δώρα (μπλουζάκια, μπουφάν) και
  • αυτόματα θα συμμετέχει σε κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί την 30-9-2019 για το «μεγάλο δώρο» (μία μοτοσικλέτα KTM 790 ADVENTURE).

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα πέντε (5) συμμετοχών και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές (έως 5). Ως συμμετοχές θα θεωρούνται οι χρονικά πρώτες πέντε έγκυρες συμπληρώσεις της φόρμας συμμετοχής από τον συμμετέχοντα λιανικό καταναλωτή των προϊόντων και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες.

Ο νικητής του μεγάλου δώρου θα ειδοποιηθεί με email και με κλήση στους αριθμούς τηλεφώνου που θα έχει δηλώσει, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του δώρου του.

Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Ο νικητής, εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον 1ο αναπληρωματικό.

Η διοργανώτρια εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή του διαγωνισμού, εφόσον έχει συναινέσει, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το νικητή και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα μπορούν να παραληφθούν από κάθε νικητή, κατόπιν συνεννόησης με την διοργανώτρια εταιρεία στα τηλέφωνα 2310778122 και 2105773573 από το συνεργείο ή το κατάστημα λιανικής πώλησης, από το οποίο έκανε την αγορά. Τα δώρα παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής προσκομίζοντας το νικητήριο κουπόνι συμμετοχής και μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν μπορούν να παραστούν στην παραλαβή του δώρου, οφείλουν να εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπο τους, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά κάθε νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Όλα τα προβλεπόμενα δώρα είναι προκαθορισμένα και δεσμευτικά για τους νικητές, επομένως δεν τροποποιούνται, ούτε αλλάζουν κατ’ επιλογή των τελευταίων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την πολιτική προσωπικών δεδομένων ενημερωθείτε πατώντας εδώ.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η αγορά προϊόντος MOTUL λιπαντικά κινητήρων (για μοτοσικλέτες) σειρές : 300V, 7100, 5100 και SCOOTER 4Τ, με την προϋπόθεση τα προϊόντα που συμμετέχουν να έχουν διακινηθεί είτε από την διοργανώτρια εταιρεία (Κ. ΧΑΜΠΗΣ Α.Ε.) είτε από την Κ. ΧΑΜΠΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., γεγονός που πιστοποιείται από lot number του κάθε προϊόντος.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η διοργανώτρια εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι
ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Η διοργανώτρια εταιρεία έχει δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό:

  • αν δεν έχει συμπληρωθεί το lot number της συσκευασίας
  • αν το lot number της συσκευασίας δεν έχει διακινηθεί από τις παραπάνω εταιρείες
  • αν το κατάστημα που διακίνησε το προϊόν θεωρηθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της διοργανώτριας εταιρίας ότι έχει παραβεί τους όρους ή τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που οι συμμετοχές, οι οποίες κληρώθηκαν ως 1ος νικητής και ως αναπληρωματικοί αυτού, κριθούν άκυρες ή αποκλειστούν από την διοργανώτρια εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους, τότε η εταιρεία θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση.

Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους του διαγωνισμού και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ιστοσελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητή ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π. έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Η δε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων παραπάνω δώρων. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και της γαλλικής εταιρείας MOTUL SA.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Κάθε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί πέραν των προαναφερθέντων λόγων και για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται και η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα https://www.motulwin.gr/ και θα ισχύει από την ανάρτησή της. Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία, δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.