Όροι διαγωνισμού Motul Win

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ-ΔΩΡΑ-ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Κώστας Χαμπής – Αντιπροσωπείαι – Εισαγωγαί Ειδών Αυτοκινήτου Α.Ε.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (οδός Ακαδήμου 37) και αρ. ΓΕΜΗ 057335504000, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμός») με τίτλο «MOTUL WIN ΙΙ».
Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα https://motulwin.gr.dedi7279.your-server.de/, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισμού.
Τα δώρα είναι:
Α. Για την «instant win» κλήρωση για κάθε ένα μήνα από τους 3 μήνες που θα διαρκέσει ο διαγωνισμός θα υπάρχουν 3 νικητές ανά μήνα, που θα λαμβάνουν, τυχαία και όχι κατ’ επιλογή τους, ένα από τα κάτωθι δώρα:
 • μπουφάν Motul (τα μεγέθη των μπουφάν θα δίνονται με βάση τη διαθεσιμότητά τους)
 • καπέλο Motul 300V
 • smart watch Motul
Β. Για την κλήρωση που θα γίνει 1η Φεβρουαρίου 2023:
 • 5 θήκες με προϊόντα Car Care
 • 7 smart watches Motul
 • 1 ηλεκτρικό ποδήλατο OZ Leggera «μεγάλο δώρο»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε συμμετέχων δικαιούται μέχρι τρεις (3) συμμετοχές (κουπόνια συμμετοχής).
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι τ ων εταιρειών «Κώστας Χαμπής – Αντιπροσωπείαι – Εισαγωγαί Ειδών Αυτοκινήτου Α.Ε.» και «Κ. ΧΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινά στις 15-10-2022 και λήγει στις 31-1-2023.
Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 1-2-2023 με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβασης και εκδίδει σχετικό ψηφιακό πιστοποιητικό εγκυρότητας της κλήρωσης. Τη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος και η κλήρωση θα γίνει με παρουσία του δικηγόρου Αλέξη Φίλιου (ΔΣΑ9625), ο οποίος θα προσυπογράψει το σχετικό πρακτικό.
Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και πέντε (5) αναπληρωματικοί. Οι πέντε (5) αναπληρωματικοί θα κληρωθούν και θα έχουν δικαίωμα στο μεγάλο δώρο (1 ηλεκτρικό ποδήλατο OZ Leggera) κατά τη σειρά ανάδειξής τους, εφόσον ο νικητής αρνηθεί το δώρο ή δεν βρεθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Οι πέντε (5) αναπληρωματικοί που θα κληρωθούν θα έχουν δικαίωμα στο δώρο, ο 1ος εφόσον ο 1ος νικητής αρνηθεί το δώρο ή δε βρεθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών, ο 2ος εφόσον ο 1ος αναπληρωματικός αρνηθεί το δώρο ή δε βρεθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών κοκ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής:

Τα προϊόντα της MOTUL που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι τα εξής: λιπαντικά κινητήρων σειρές : 300V, 7100, 5100, SCOOTER 4Τ, Mc Care, 8100, 6100, Car Care («τα προϊόντα»). (για τα προϊόντα Mc Care και Car Care θα δίδεται κουπόνι ανά τεμάχιο).

Από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού (15-10-2022), η διοργανώτρια εταιρεία για κάθε συσκευασία 1, 2, 4 και 5 λίτρων που θα παραδίδει στα συνεργαζόμενα και συμμετέχοντα στον παρόντα διαγωνισμό συνεργεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης, θα τους αποστέλλει και ένα κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Τα συνεργαζόμενα συνεργεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης θα παραδίνουν στον πελάτη τους (καταναλωτή) με την πώληση κάθε συσκευασίας 1, 2, 4, 5 λίτρων λιπαντικών κινητήρων μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων MOTUL από τα παραπάνω προϊόντα ένα κουπόνι συμμετοχής.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει. Ο τελικός καταναλωτής για να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό θα εισέρχεται στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το διαγωνισμό www.motulwin.gr, όπου θα συμπληρώνει τη σχετική φόρμα συμμετοχής, αναγράφοντας υποχρεωτικά και κατά τρόπο πλήρη και αληθή τα ακόλουθα στοιχεία:

 • όνομα,
 • επώνυμο,
 • e-mail,
 • αριθμό του κινητού ή του σταθερού του τηλεφώνου,
 • το lot number του προϊόντος που αγόρασε από τα συνεργαζόμενα συνεργεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης, και
 • τον 6ψήφιο κωδικό που θα αποκαλύπτεται ξύνοντας την σχετική περιοχή στο κουπόνι συμμετοχής, καθώς και
 • το ΑΦΜ του καταστήματος από όπου αγόρασε το προϊόν.

 

Ταυτόχρονα θα δίδει την συγκατάθεση του για την χρήση των προσωπικών δεδομένων του ή θα αρνείται να δώσει την συγκατάθεση του, η οποία όμως άρνηση δεν θα αποκλείει την συμμετοχή του στην κλήρωση.

Αμέσως μετά την συμπλήρωση όλων των παραπάνω, απαραίτητων για την έγκυρη συμμετοχή του, στοιχείων:

 • θα βλέπει αμέσως (instant win) αν έχει κερδίσει κάποιο από τα μικρότερα δώρα (καπέλα, smart watches, μπουφάν) και
 • αυτόματα θα συμμετέχει σε κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί την 1-2-2023 για το «μεγάλο δώρο» (1 ηλεκτρικό ποδήλατο OZ Leggera).

 

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα τριών (3) συμμετοχών και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές (έως 3). Ως συμμετοχές θα θεωρούνται οι χρονικά πρώτες τρεις έγκυρες συμπληρώσεις της φόρμας συμμετοχής από τον συμμετέχοντα λιανικό καταναλωτή των προϊόντων και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες.

Ο νικητής του μεγάλου δώρου θα ειδοποιηθεί με email και με κλήση στους αριθμούς τηλεφώνου που θα έχει δηλώσει, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του δώρου του.

Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Ο νικητής, εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον 1 αναπληρωματικό.

Η διοργανώτρια εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή του διαγωνισμού, εφόσον έχει συναινέσει, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το νικητή και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα μπορούν να παραληφθούν από κάθε νικητή, κατόπιν συνεννόησης με την διοργανώτρια εταιρεία στα τηλέφωνα 2310778122 και 2105773573, από το συνεργείο ή το κατάστημα λιανικής πώλησης, από το οποίο έκανε την αγορά. Τα δώρα παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής προσκομίζοντας το νικητήριο κουπόνι συμμετοχής και μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν μπορούν να παραστούν στην παραλαβή του δώρου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπο τους, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να τακτοποιηθούν μαζί με αυτά κάθε νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.
Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Όλα τα προβλεπόμενα δώρα είναι προκαθορισμένα και δεσμευτικά για τους νικητές, επομένως δεν τροποποιούνται, ούτε αλλάζουν κατ’ επιλογή των τελευταίων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διοργανώτρια εταιρία θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο παρόντα διαγωνισμό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του διαγωνισμού, καθώς επίσης και για να λαμβάνουν οι συμμετέχοντες ενημέρωση για τις δραστηριότητες της διοργανώτριας εταιρείας και τα προϊόντα της.

Αυτά θα τηρούνται από την διοργανώτρια εταιρία στις εγκαταστάσεις της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (οδός Ακαδήμου 37), τηλ. 2310778122.

Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στην διοργανώτρια εταιρεία που έχουν σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό ή εκτελούν την επεξεργασία, για την οποία επεξεργασία έχουν οι συμμετέχοντες παράσχει την συναίνεση τους κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και τρίτοι που η διοργανώτρια εταιρία χρησιμοποιεί ως εκτελούντες επεξεργασία για την από μέρους της εκτέλεση του διαγωνισμού ή για να της παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σας θα διατηρηθούν για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μετά από αυτόν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της διοργανώτριας εταιρείας ή και νόμιμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων των συμμετεχόντων ή της διοργανώτριας εταιρίας απέναντι των συμμετεχόντων ή για τους υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή για άλλες περιπτώσεις που η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων και όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα τους.

Η διοργανώτρια εταιρία δεσμεύεται για την ασφάλεια των πληροφοριών των συμμετεχόντων και των δεδομένων τους που διατηρεί. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι πάντα ασφαλής. Δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τη διαβίβασή τους στον Ιστότοπο της. Οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Η διοργανώτρια εταιρία μόλις λάβει τις πληροφορίες των συμμετεχόντων, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή κοινοποίηση, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια προσωπικών στοιχείων όταν αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχό της.

Η διοργανώτρια εταιρία εγγυάται ότι οποιοδήποτε τρίτο μέρος, στο οποίο μεταφέρονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και γνωστοποιούνται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ακατάλληλης χρήσης ή κοινοποίησης, μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας προσωπικών πληροφοριών.

Η διοργανώτρια εταιρία θα ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν παραβίαση δεδομένων που είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των συμμετεχόντων.

Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την διοργανώτρια εταιρεία, όπως παραπάνω αναγράφεται, για να λάβουν οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Μπορούν να ζητήσουν από την διοργανώτρια εταιρία φορητότητα των δεδομένων τους, να τους παράσχει πρόσβαση σε τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται, να αλλάξει, να ενημερώσει (επικαιροποιήσει) τις προσωπικές τους πληροφορίες, να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποσύροντας τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι δεν είναι νόμιμη μπορούν να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να παράσχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και των κοινωνικών δικτύων (social media). Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός τον ονομάτων και λοιπών στοιχείων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό που δεν θα έχουν δώσει την προς τούτο συναίνεση τους. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο ι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στη δημοσίευση της νίκης τους στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η αγορά προϊόντος MOTUL λιπαντικά κινητήρων σειρές : 300V, 7100, 5100 και SCOOTER 4Τ, 8100,6100 , Car Care, Mc Care με την προϋπόθεση τα προϊόντα που συμμετέχουν να έχουν διακινηθεί είτε από την διοργανώτρια εταιρεία (Κ. ΧΑΜΠΗΣ Α.Ε.) είτε από την Κ. ΧΑΜΠΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., γεγονός που πιστοποιείται από lot number του κάθε προϊόντος.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η διοργανώτρια εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Η διοργανώτρια εταιρεία έχει δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό:

 • αν δεν έχει συμπληρωθεί το lot number της συσκευασίας
 • αν όπως προκύψει από το lot number της συσκευασίας το αγορασθέν προϊόν δεν έχει διακινηθεί από τις παραπάνω εταιρείες
 • αν το κατάστημα που διακίνησε το προϊόν θεωρηθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της διοργανώτριας εταιρίας ότι έχει παραβεί τους όρους ή τη διαδικασία του διαγωνισμού.

 

Σε περίπτωση που οι συμμετοχές, οι οποίες κληρώθηκαν ως 1ος νικητής και ως αναπληρωματικοί αυτού, κριθούν άκυρες ή αποκλειστούν από την διοργανώτρια εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους, τότε η εταιρεία θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση.

Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους του διαγωνισμού και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ιστοσελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητή ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Η δε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων παραπάνω δώρων. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και της γαλλικής εταιρείας MOTUL SA.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Κάθε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί πέραν των προαναφερθέντων λόγων και για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη και (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται και η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα https://motulwin.gr.dedi7279.your-server.de/ και θα ισχύει από την ανάρτησή της. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία, δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

Click to access the login or register cheese
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Games People Say Security